Wycena nieruchomości

Nasz firma wykonuje oszacowanie wartości różnych typów nieruchomości:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki grunty przeznaczone na cele budowlane, rekreacyjne, przemysłowe),
 • nieruchomości mieszkaniowe (lokale mieszkaniowe, domy jednorodzinne),
 • nieruchomości komercyjne (lokale handlowo-usługowe),
 • nieruchomości przemysłowe (hale magazynowe, obiekty przemysłowe),
 • nieruchomości rolne i leśne,
 • ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności).

Wyceny nieruchomości są wykonywane:

 • w celu ustalenia wartości zabezpieczenia kredytów i pożyczek bankowych lub innych wierzytelności,
 • na potrzeby przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży,
 • w sprawach dotyczących postępowań skarbowo-podatkowych,
 • w sprawach dotyczących podziału majątku lub zniesienia współwłasności,
 • w sprawach spadkowych,
 • w celach ubezpieczeniowych,
 • w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • w celu ustalenia wysokości opłaty planistycznej lub adiacenckiej,
 • dla indywidualnych potrzeb zamawiającego lub inwestora.

Wszystkie wyceny są wykonywanie zgodnie z przepisami prawa oraz standardami Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Gwarantujemy pełną przejrzystość, terminowość oraz zachowanie najwyższych standardów zawodowych. 

Ponadto, jako firma doradcza oferujemy wykonanie wszelkich nie będących operatem szacunkowym usług, analiz i ekspertyz będących w gestii rzeczoznawcy majątkowego:

 • analizy rynku nieruchomości i opłacalności inwestycji,
 • analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych,
 • doradztwo inwestycyjne w zakresie nieruchomości,
 • prognozy ekonomiczno-finansowe dot. nieruchomości.
Miasto budynki