Fundusze UE

Środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE odmieniły Polskę. Proponujemy profesjonalne doradztwo oraz pomoc przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów zarówno ze środków ogólnokrajowych programów operacyjnych jak i regionalnych.

  • Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020
  • Program Operacyjny INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020
  • Program Operacyjny  POLSKA CYFROWA 2014 – 2020
  • Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020
  • Program Operacyjny POLSKA WSCHODNIA 2014 – 2020
  • Program Operacyjny POMOC TECHNICZNA 2014 – 2020
  • PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ 2014 – 2020
  • 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2014 – 2020
euro